Menu

Få 3 gratis tilbud

   Spar 20-25% på håndværkeropgaver

3 tilbud gratis håndværker

Via vores nyskabende håndværker internetservice tager vi hånd om, at hjælpe dig med 3 liflige håndværker tilbud fra fikse konkurrerende håndværkerfirmaer tæt på, hvor du er. Lad arbejdsomme og miljøbevidste håndværkerfirmaer  tæt på, hvor du er (for eks. M.S. Byg & Service) kigge på den indsendte håndværkeropgave. 3-murer-tilbud.dk´s faglige specialistnetværk indbefatter troværdige og uovertrufne håndværkervirksomheder over hele Danmark - også  tæt på, hvor du er. 


Vi arbejder dag efter dag intensivt på, at sende dig 3 præcise håndværker tilbud fra positive billige håndværkerfirmaer tæt på, hvor du bor. Så kan du i fred og ro se på håndværkerbuddene og så beslutte dig for det, du bedst kan lide. Vidste du, at vi uafbrudt anstrenger os for at opspore de billigste tilbud til dig. 

Erhvervsudviklingen

Hobros erhvervsudvikling fra 1801 til 1860 viser, hvilke erhvervsgrupper der voksede i byen i takt med befolkningsudviklingen. Den belyser samtidig, i hvilke af byens sektorer det økonomiske rum udvidede sig, og hvilken eller hvilke grupper der havde primær indflydelse på befolkningstilvæksten. Antallet af erhvervsaktive personer i Hobro steg fra 255 i 1801 til 909 personer i 1860. Fire grupper af erhverv er særlig interessante for Hobros udvikling. Det er håndværk, handel, daglejere og tyende, idet disse grupper udgjorde den grundlæggende økonomiske basis i byen som arbejdsgivere og arbejdstagere. Håndværkere udgjorde den største enkeltgruppe i byen, og antallet af dem steg væsentligt i perioden. Fra 1830"erne var tilgangen stærk, og særlig mellem 1850 og 1855 var væksten markant med en persontilvækst fra 209 til 290.

 

Altså 81 personer på fem år. Til sammenligning var der i 1801 95 håndværkere i Hobro, i 1834 var der 127, i 1840 154 og i 1860 var antallet 320. Tyendet udgjorde den næststørste erhvervsgruppe i byen. I 1801 var der 92, i 1834 134, i 1840 138, i 1855 274 og i 1860 263 tjenestefolk. Væksten i tyendet var altså særlig kraftig efter 1840 og toppede i 1855. Der var færre personer beskæftiget med handel i byen, men også her oplevedes en markant persontilvækst. I 1801 var der kun 14 købmænd eller andre handelsfolk i Hobro. I 1834 var der 41, og i 1845 var der 43. Herefter skete der en kraftig udvidelse af denne gruppe. Allerede fem år senere i 1850 var antallet af handelsfolk vokset til 73, i 1855 var der 95 ogi 1860 127. Antallet af daglejere var jævnt det samme fra 1801 til 1845. Men som i de andre grupperinger kan der også i denne gruppe erfares en større befolkningsvækst. Her fandt den sted efter 1845, for mens der i dette år var 20 daglejere i byen (18 i 1801), var der i 1850 41 daglejere. I 1855 og 1860 var antallet 69 for begge år. Den resterende mængde af erhvervsaktive mennesker i Hobro fordelte sig over grupperne civile embedsmænd, landbrug og fiskeri, liberale erhverv, pensionsnydere og almissemodtagere.

3 tilbud håndværker

 

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.